<meta name="google-site- verification" content="O2uQ1OlZpVH_IaSM2eD2yQMSKwIxhd1rKr9W6F5H4a4" />

Tin tức

Top 5 mẫu lư hương đá đẹp nhất 2017

20/03/2017 - 08:40

Lư hương đá không chỉ là một sản phẩm được đặt ngoài trời mà lư hương còn là một sản phẩm có thể đặt bên trong chùa, đình hay nhà thời họ. Được thiết kế với nhiều mẫu mã hoa văn khác nhau cùng với kích thước khác nhau những mẫu sản phẩm này ngày nay đang được nhiều khách hàng chọn là sản phẩm tiến cúng tại những nơi linh thiếng.

Mang trong mình những ý nghĩa đặc biệt lư hương đá được tạo ra từ những chiếc đỉnh hương trong thời vua chúa thường dùng để đốt hương tram, một loại hương tạo mùa cũng như dùng trong thờ cũng tại các ban chính với hai hình dáng khác biệt. Lư hương có nắp và lư hương không nắp. Sản phẩm có nắp được đặt tại phòng để đốt hương tràm còn loại không nắp được thiết kế khác biệt hơn để có thể thắp nhang khi thờ cúng. Đây là một trong những truyền thống tốt đẹp của người dân Việt Nam ta, truyền thống thờ cúng tổ tiên mang hết tấm lòng của mình dâng lên đức phật cùng những người thân đã khuất. Cầu mong những điều bình an nhất sẽ đến với chúng ta cùng những người thân của mình.

>> Xem TOP 5 mẫu lư hương đẹp 2017.